Zdieľaj

Niektoré procesy prebiehajú v našom tele prirodzene  a preto nemáme potrebu získavať informácie o niečom, čo nás “netrápi”. Ale čo ak práve to, o čom nevieme, je dlhodobým spúšťačom viacerých našich zdravotných problémov?

 

Čo je testosterón

Testosterón má často prívlastok “mužský” hormón. Je to však nesprávne priradenie, pretože tento hormón v rozličných množstvách produkuje mužské aj ženské telo. Hormón si možno predstaviť ako molekulu, ktorá má v tele regulačnú funkciu. Táto molekula je informátor – prenáša signál z jednej bunky k druhej. V ľudskom tele je významným hormónom rastový hormón a hormóny stimulujúce štítnu žľazu.

Testosterón je najvýznamnejším androgénom – riadi vývin a udržanie pohlavných znakov. U mužov je lokalizovaný v semenníkoch, u žien vo vaječníkoch a v nadobličkách u oboch pohlaví.

Muži majú vyššiu hladinu testosterónu, súvisí s pohlavnými znakmi muža, avšak pod vplyvom veku a zdravotných komplikácií sa jeho hladina stáva nevyváženou, s radom nepriaznivých príznakov.

V tomto článku nájdete sumarizáciu dôležitých údajov a testosteróne, ktoré vám môžu poskytnúť odpoveď na viaceré otázky týkajúce sa zdravia a kvality života.

 

Aké má testosterón poslanie u mužov a u žien?

Tento hormón má u mužov významné úlohy nielen počas puberty a rannej dospelosti, ale v celom životnom cykle muža, počnúc od vnútromaternicového vývinu. Pôsobí na vývin primárnych pohlavných znakov plodu – penis a semenníky. Neskôr, v období puberty,  preberá zodpovednosť za sekundárne pohlavné znaky: fáza rastového špurtu, zmena hlasu – mutácia, rast pubického a tvárového ochlpenia. Hormón je často spájaný aj s narastajúcimi prejavmi agresivity a sexuálnej túžby a v neposlednom rade ovplyvňuje produkcii spermií. Má vplyv aj na hustotu kostí, rozloženie tuku a množstvo a silu svalov.

U žien má testosterón síce menšie úlohy, ale za to dôležité – usmerňuje menštruačný cyklus, priaznivo pôsobí na libido a je nápomocný pri reprodukčných procesoch .

U oboch pohlaví sa podieľa na tvorbe červených krviniek.

 

TIP !
Vyskúšajte najlepšie tablety na zväčšenie testosterónu – RECENZIA

Aké sú príznaky nízkej hladiny testosterónu?

U mužov je nízka hladina testosterónu spúšťačom a pôvodcom viacerých zdravotných komplikácii. Môže zapríčiniť inzulínovú rezistenciu, ktorá vedie k rozvoju cukrovky 2. typu. Najčastejšie pozorujú muži na sebe tieto príznaky:

znížená sexuálna túžba, erektilná disfunkcia, ukladanie tuku v oblasti brucha, gynekomastia (zväčšenie prsných žliaz), neplodnosť, vypadávanie vlasov až plešatosť, kolísanie hlasu, úbytok svalovej hmoty.

U chlapcov sa puberta začína okolo 10. roku života. Za oneskoreným nástupom a s tým spojeným neskorším objavením sekundárnych pohlavných znakov sa môže ukrývať nízka hodnota testosterónu v tele, čo má taktiež za následok spomalenie rastu semenníkov a penisu.

Za nízkou hladinou testosterónu možno ako príčinu hľadať:

  • genetické choroby, napr. Klinefelterov syndróm, Kallmanov syndróm a Prader- Williho syndróm,
  • hypotalamické ochorenie alebo nádor,
  • poškodenie semenníkov v dôsledku fyzického zranenia, alkoholizmu, vírusového ochorenia,
  • chronické zdravotné stavy, napr. cukrovka,
  • zlyhanie semenníkov.

U žien sa prejavujú príznaky ako znížená sexuálna túžba, neplodnosť, nepravidelná menštruácia alebo obdobia bez prítomnosti menštruácie – amenorea.

Nízke hodnoty testosterónu v tele ženy spôsobuje

  • vyšší vek,
  • zlyhanie vaječníkov / odstránenie vaječníkov,
  • dlhodobé užívanie antikoncepcie bez prestávok.

Pre obe pohlavia sa nezriedka vyskytujú aj ďalšie príznaky ohrozujúce kvalitu života: depresie, ťažkosti s koncentráciou, strata motivácie a letargia, problémy s pamäťou a nespavosť.

 

A čo ak je hodnota testosterónu vyššia ako optimálna hladina?

Aj zvýšená hladina testosterónu so sebou prináša mnohé úskalia. U chlapcov sa prejavuje skorším nástupom puberty, tzv. predčasná puberta – začínajúca pred 9. rokom života. Chlapci tohto veku sa už musia popasovať s rastúcim ochlpením tváre, zhrubnutím hlasu, zvýraznením svalstva a rastom pohlavných orgánov. Predčasná puberta môže byť spôsobená nádormi a stavom známym ako vrodená adrenálna hyperplázia (vrodené ochorenie nadobličiek).

V neskoršom veku môže byť u mužov príčinou prebytku testosterónu aj užívanie anabolických steroidov alebo nádory semenníkov a nadobličiek.

Nadbytok testosterónu u žien spôsobuje ochorenie známe ako hirzutizmus – rast ochlpenia príznačného pre mužov (tvár, hrudník, stehná – ochlpenie je výrazné a hrubé). Vysoká hladina tohto hormónu spôsobuje aj virilizáciu – žena postupne stráca ženské rysy a nadobúda mužské, jej hlas sa stáva hrubším, dochádza k vypadávaniu vlasov až k plešatosti. Toto ochorenie často postihuje ženy po prechode. Príčinami sú aj nádory na vaječníkoch a nadobličkách a syndróm polycystických vaječníkov (PCO).

Pozor! Hladinu testosterónu zvyšuje aj užívanie určitých liekov, ako sú napr. antikolvulzíva, barbituráty, klomifen, estrogénová terapia. Predtým, ako prestanete užívať akékoľvek lieky, konzultujte toto rozhodnutie a jeho možný dopad so svojím lekárom.

 

Ako sa hladina testosterónu mení s vekom?

Hladina testosterónu u mužov zvyčajne dosahuje optimálne hodnoty medzi 20. až 30. rokom života. Muž vo veku 30 – 40 rokov stratí za rok 1 percento z hodnoty testosterónu v tele. Nasledujúce roky je úbytok ešte výraznejší, preto sa nízke hodnoty tohto hormónu často spájajú s vyšším vekom a rozvinutím viacerých symptómov, ako sú prírastok tuku, úbytok svalovej hmoty, erektilná disfunkcia, menší záujem o sexuálny život, depresívne nálady.

U žien je maximálna hladina testosterónu pri dovŕšení veku 20 rokov, potom začína pomaly klesať. Žena v menopauze má v tele už len polovičnú hodnotu testosterónu. Po menopauze ho produkujú nadobličky čoraz menej. Vaječníky síce pokračujú v produkcii testosterónu, avšak zastavia tvorbu estrogénu a progesterónu. A z tohto dôvodu nadobúdajú niektoré ženy po prechode mužské črty.

 

Ako liečiť nerovnováhy testosterónu?

Existuje viacero postupov ako znova získať normálnu hladinu testosterónu. Prvým, dôležitým krokom je nájsť príčinu tejto nerovnováhy a druhým krokom je správne zvolenie liečby.

TIP !
Vyskúšajte najlepšie tablety na zväčšenie testosterónu – RECENZIA

Pri nízkej hladine alebo na liečbu hypogonadizmu (ochorenie, pri ktorom nedokážu semenníky produkovať dostatok hormónov), lekár na  zvýšenie testosterónu vo vašom tele predpíše testosterónové náhrady a doplnky vo forme gélov, náplastí alebo injekcií.

Testosterónová terapia nie je len výhradou mužov. Môžu ju podstúpiť i ženy a vďaka nej sa zlepší kvalita ich sexuálneho života. Treba však venovať pozornosť hladine estrogénu, nakoľko zvýšený testosterón môže ovplyvniť jeho hodnotu.

Pri dopĺňaní testosterónu majte na zreteli aj nežiadúce vedľajšie účinky, ktorými sú :

akné, bolestivosť alebo zväčšenie pŕs, zvýšené množstvo červených krviniek, opuch dolných končatín, neplodnosť.

Počas tejto terapie je dôležitá pravidelná návšteva u ošetrujúceho lekára, ktorý zhodnotí váš zdravotný stav a výsledky nastavenej liečby.

 

...

Žiadne komentáre