Zdieľaj

Testosterón a jeho výhody pre vaše telo – Čo je testosterón?

Testosterón je hormón, ktorý u mužov produkujú semenníky a u žien vaječníky a nadobličky. Je nevyhnutný pre správny vývoj tela muža a pre rast typických mužských charakteristík. U žien sa vyskytuje v oveľa menších množstvách. Počas dospievania a v rannej dospelosti sa jeho množstvo zvýši 30 násobne. Dosiahnutím dospelosti sa hodnota testosterónu v tele ustáli a každým rokom sa jeho hladina v tele znižuje. Vo veku 30 rokov je u muža zaznamenaný pokles o 1 percento.

 

Testosterón výrazne ovplyvňuje

  • rast svalovej hmoty a kostí
  • tvárové a pubické ochlpenie
  • zmenu hlasu, mutovanie
  • sexuálnu výkonnosť
  • náladu a s ňou spojenú kvalitu života
  • pamäť a slovnú zásobu, kognitívne vlastnosti.

Ako sa prejavuje nízka hladina testosterónu?

S pribúdajúcimi rokmi hladina testosterónu v tele muža prirodzene klesá. Vonkajším prejavom tohto javu je úbytok svalovej hmoty, prírastok telesného tuku a erektilná disfunkcia. Ak tieto symptómy nie sú sprievodným javom iného ochorenia a chcete tento proces spomaliť, poraďte sa so svojím lekárom. Ak lekár zistí, že máte nízku hladinu testosterónu alebo trpíte hypogonadizmom ( ochorenie spojené s nedostatkom pohlavných hormónov, porucha funkcie pohlavných žliaz ),  môže odporučiť liečbu zameranú na zvýšenie hladiny tohto hormónu.

Aké sú výhody zvyšovania hladiny testosterónu?

 

Zdravé srdce a krv

Zdravé srdce pumpuje krv do celého tela a zabezpečuje dostatočné okysličovanie svalov a orgánov pre dosiahnutie optimálneho výkonu. Testosterón je nápomocný pri vzniku červených krviniek v kostnej dreni. A práve nízke hladiny testosterónu sa spájajú s rôznymi kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Môže doplnková liečba testosterónom pomôcť pri srdcových chorobách? Výsledky štúdií sa rôznia. Malým výskumom z roku 2000 sa zistilo, že tento typ liečby zapríčinil len mierne zlepšenie, no niektorí účastníci dokázali prejsť až o 33 percent dlhšiu vzdialenosť. Ďalší výskum zistil, že hormonálnou liečbou došlo k rozšíreniu iba zdravých tepien, avšak bolesť sprevádzajúca koronárnu chorobu srdca (zúženie srdcových tepien) neprestala.

Najrozsiahlejšou štúdiou z posledných rokov na vzorke 83 000 mužov sa zistilo, že muži, ktorým sa hladina testosterónu dostala do normálnej úrovne, mali o 24 percent nižšiu pravdepodobnosť srdcového infarktu a o 36 percent nižšiu pravdepodobnosť mozgovej príhody.

 

Menej tuku, viac svalov.

Testosterón je zodpovedný za rast svalovej hmoty. U mužov s nízkou hladinou testosterónu dochádza k opačnému javu – k neželanému prírastku telesného tuku. Vhodne nastavenou hormonálnou liečbou dôjde k úbytku tuku a zvýši sa nielen veľkosť svalov, ale i sila. Najlepší výsledok je vidieť pri kombinácii testosterónovej terapie so silovým tréningom a cvičením.

Prečítajte si recenziu
PRIMULUS – najlepší prípravok na zvýšenie hladiny testosterónu

Silnejšie kosti

S pribúdajúcimi rokmi klesá nielen hladina testosterónu, ale aj hustota kostí, zvyšuje sa riziko zlomenín a osteoporózy. Silné kosti sú základom správneho držania tela, sú oporou pre svaly a ochranou pre orgány. Výskumy dokazujú, že práve tento hormón má výrazný vplyv na kvalitu kostí. Ak je dávka doplnkového testosterónu dostatočne vysoká, hustota kostného tkaniva sa zvyšuje, minerálne zloženie kostí sa zlepšuje. Avšak nie je známe, či táto liečba pomáha znížiť riziko fraktúr.

 

Lepšia slovná pamäť, priestorové a matematické schopnosti.

U mužov s vyššou hladinou testosterónu je znížený výskyt Alzheimerovej choroby. Výskumy tiež potvrdili súvislosť medzi testosterónom a vlastnosťami myslenia. Liečba testosterónom podporuje slovnú pamäť, zvyšuje rýchlosť spracovania podnetov a zapojenia myšlienkových postupov (logika, analýza, syntéza, dedukcia, …). Taktiež bolo dokázané, že u mužov vo veku 34 – 70 rokov zlepšuje priestorovú orientáciu a vizuálnu pamäť.

 

Lepšie libido

Hladina testosterónu v mužskom tele prirodzene stúpa ako odpoveď na sexuálne vzrušenie a sexuálnu aktivitu. Je známe, že sa u mužov s pribúdajúcimi rokmi znižuje nielen libido, ale aj erektilná funkcia. Odhliadnuc od iných príčin a ochorení, môže mať práve na tieto komplikácie vplyv hladina testosterónu. Vo výskumoch sa zistilo, že liečba týmto hormónom je prospešná pre vaše sexuálne zdravie a výkonnosť. Je však dôležité poznamenať, že pri istých hodnotách testosterónu v tele muža nie je možné očakávať zlepšenie stavu a reakciu na liečbu. Muži trpiaci hypogonadizmom zvýšením hladiny testosterónu nezaznamenajú výrazné benefity súvisiace s ich sexuálnym životom.

 

Lepšia nálada

Vedcom sa podarilo zistiť, že depresia, únava a podráždenosť môžu byť spôsobené nízkou hladinou testosterónu. Týka sa to predovšetkým mužov, ktorí trpia hypogonadizmom. Pri doplnkovej liečbe testosterónom potvrdili zlepšenie nálady a celkovej pohody, zníženie únavy a vymiznutie podráždenosti. Výskum tiež ukázal, že  dopĺňanie tohto hormónu môže byť efektívnou antidepresívnou liečbou.

U mužov s normálnou hladinou testosterónu, ktorá sa prirodzene znižuje s pribúdajúcimi rokmi, sa však súvis medzi rozvojom depresií a testosterónom, nepotvrdil. Neznamená to teda, že každý muž sa v staršom veku stane depresívnym.

...

Žiadne komentáre