Domů Pomôžeme Vám s ... | Duševné zdravie Centaury – Zemežlč lekárska 20 ml – bachove kvapky

Centaury – Zemežlč lekárska 20 ml – bachove kvapky

11 

Centaury – Zemežlč lekárska (Centaurium umbellatum)

Bachova kvetová esencia 20 ml

Centaury je pre ľudí, ktorí len ťažko hovoria „nie“. Nechávajú sa často využívať alebo dokonca komandovať druhými. Zvyčajne pripadajú ľuďom nesmelí, plachí a tichí, s malou silou vôle. To môže viesť až tak ďaleko, že pokorne nesú vôľu iných, i keď k tomu nie je žiaden pravý dôvod. Aj keď sú sami nespokojní, potlačia radšej svoje prianie alebo i povolanie, aby nemuseli riskovať konfrontáciu. Úzkostlivo vykonávajú veci „správne“, sú ľahko ovplyvniteľní inými. Sú využívaní ostatnými a bez schopnosti obhájiť seba samého, čo vedie k tendencii strácať energiu a rýchlo sa unaviť.

Pozitívny transformačný potenciál (TP) Centaury

prejavuje sa v ľuďoch tak, že radi a nenápadne robia niečo pre druhých bez potláčania svojich vlastných potrieb. Vedia vyjadriť a obhájiť svoje vlastné názory a dobre vychádzať s ostatnými ľuďmi. Čo je však najdôležitejšie: spoznaním vlastných prianí a potrieb vedie s rozhodnosťou a energiou nasledovať vlastnú životnú cestu, nezávisle na mienke a názoroch iných.

Centaury v skratke:

Pomáha zvládnuť: sebapopieranie, sebaobetovanie, prílišnú prispôsobivosť, slabú vôľu, poníženosť, prehnané reakcie na potreby druhých, neschopnosť povedať nie i požiadať o pomoc

Pozitívne TP: spoznanie vlastnej individuality, sebaurčenie, schopnosť ohraničiť sa, asertivita, sila presadiť sa, rozvoj vôle a duševný rast

Jít do obchodu